Tavoitteenamme on tasapaino, joka turvaa jatkuvuuden ja hyvän elämän niin elonkirjolle, ekosysteemeille ja eläimille kuin kansallemme, kielellemme ja kulttuurillemme. Näemme aikamme kohtalonkysymyksenä köyhdyttävän ja tukahduttavan globalisaation. Liikakansoitus ja moderni teollinen talousjärjestelmä vahingoittavat elonkehää, massasiirtolaisuus ja kulttuuri-imperialismi ihmisyhteisöjä. Niin eläin- ja kasvilajeja kuin kieliä ja perinteitä kuolee hälyttävällä tahdilla. Kyseessä on laaja vyyhti, johon on vastattava kokonaisvaltaisesti.

20130621-DSC_7550.jpg
Pölyttäjät kärsivät tehotuotannossa käytettävistä torjunta-aineista myös Suomessa. Voimakkaasti levinnyt komealupiini on tunnettu vieraslaji joka vaikuttaa alkuperäisten niittykasvien taantumiseen.

Monikulttuuristuva Suomi aiheuttaa myös suorasti ja epäsuorasti uhkan eläinsuojelulle ja luonnonsuojelulle Suomessa. Epävakaa ja pirstalainen yhteiskunta ei pysty kehittämään eläin- ja luonnonsuojelua tarvittavalle tasolle niin hyvin kuin vakaa ja yhtenäinen yhteiskunta. Suomelle ja suomalaisille vieraat kulttuurivaikutteet heikenteävät myös eläinten suojelua ja luonnonsuojelua esim. islamisaation kautta. Sivistystä ja kehitystä tulee vaalia ja viedä eteenpäin, eikä taannuttaa, kuten islamisaation seurauksena tapahtuu.

DSC_8826.jpg
Yhdistys pyrkii:
– estämään kotoperäisten lajien sukupuutot ja vahvistamaan uhanalaiset lajit elinvoimaisiksi, niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti
– estämään vieraslajien leviämistä
– suojelemaan harvinaisia biotooppeja
– edistämään luonnonsuojelua, jossa luontoa suojellaan laajoina, yhtenäisinä luonnonvaraisina alueina ja kokonaisina ekosysteemeinä
– suojelemaan ja elvyttämään suomalaisen maiseman kauneutta
– syventämään suomalaisten luontosuhdetta ja levittämään tietoisuutta isänmaamme luonnosta
-parantamaan ja voimistamaan eläinsuojelua
-edesauttamaan luomuruantuotantoa ja sellaista pien- ja kotitilallisuutta missä eläinten hyvinvointia on otettu merkittävästi huomioon.

 

DSC_6554.JPG