Lehdistötiedote: Kelsu ry valitsi syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan ja hallituksen

Lehdistötiedote 15.10.2019 julkaisuvapaa heti

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat(Kelsu) ry:n syyskokous pidettiin sunnuntai-iltana 13.10. Jyväskylässä. Kokouksessa mm. valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Kelsu ry:n perustajajäsen, yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Teemu Torssonen(38) luopui puheenjohtajuudesta ja hallitusvastuusta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Olli Pasanen.

” Ilmoitin kokouksessa, etten ole käytettävissä puheenjohtajaksi tai hallitusvastuuseen. Perusteena ilmoitukselleni on se, että olen Jyväskylän valtuuston ja maakuntavaltuuston ainoa kansallismielinen toimija ja perussuomalaisissa koetin viedä kansallismielisyyttä ja aitoa perussuomaalaisuutta eteenpäin. Viimeinen puolitoistavuotta persuissa on ollut jatkuvaa taistelua piirijohdon pahaveli -verkostoa vastaan ja heidän pyrkimyksiään tuhota minut poliittisesti. Pioneerimäisen kansallismielisen toiminnan työmäärä eri konteksteissa on ollut valtava. Kelsussa latu on avattu ja kansallismielisen eläin- ja luonnonsuojelun peruselementit ovat kunnossa, joten toisten on aika jatkaa työtä tällä saralla. ” – kommentoi Torssonen päätöstään jäädä pois perustamansa yhdistyksen puheenjohtajuudesta ja hallitusvastuusta.

 Kelsu ry:n edun kannalta positiivista voi nyt olla myös se, ettei minun presenssi säikytä niitä perussuomalaisia tai perussuomalaisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita Kelsu ry:n toiminnasta ja jotka eivät tiedä mitä todella Keski-Suomessa on tapahtunut liittyen minun erottamiseeni puolueesta. Tämän vuoksi he voivat kokea läsnäoloni yhdistyksessä negatiivisesti. Kelsu ry:n etu on tärkeintä. Toivon uudelle hallitukselle eläimellistä voimaa tuleviin kelsu ry:n haasteisiin ja yhdistyksen eteenpäin viemiseen.” – jatkaa Torssonen

Kelsu ry:n uusi puheenjohtaja laukaalainen Olli Pasanen näkee, että kansallismieliselle eläin- ja luonnonsuojelulla on paljon tilausta.
” Kelsu ry yhdistää niin eläinsuojelun kuin myös luonnonsuojelun kansallismielisessä viitekehyksessä. Molempia tarvitaan ja tällaiselle toiminnalle on tilausta ja kannatusta.  Kiitos Teemulle mittavasta työstä Kelsu ry:n eteen.” – pohtii ja kiitelee Kelsu ry:n uusi puheenjohtaja Olli Pasanen.

Kelsu ry:ssä hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Lisätiedot:
Olli Pasanen 041 319 8237
Teemu Torssonen 045 27 34 029
72747520_2115463392083137_2220754119327481856_o

Vastuullista kalastamista edistämässä

Järjestäjä kutsui Kelsu ry:n osallistumaan omalla joukkueella Katiskapyynnin MM-kisaan ja näyttämään omalla esimerkillä että kalojen kärsimyksen voi minimoida ja kaloja kohdella eläinsuojelulain mukaisesti myös katiska-kalastuksessa, vaikka saalista voi tulla paljonkin.

Ja meidän joukkueelle saalista tulikin paljon! Oikeilla välineillä ja ennen kaikkea oikealla asenteella varustettuna lopetimme saaliskalamme aiheuttamatta turhaa kärsimystä ja eläinsuojelulain mukaisesti.

Samalla osoitimme että eri kalastusmuodoissa on kalat mahdollista lopettaa asiallisesti ja aiheuttamatta turhaa kärsimystä sekä eläinsuojelulain mukaisesti, jos vain tahtoa löytyy.

Saimme muutaman isomman kalan ja suuren määrän pienempiä kaloja. Yhteiskalamäärän ollessa n. 270-400 kalaa. Puolikkaan sankollisen kaloja lopettamisessa meni aikaa vain n. 10 min ja saalissankkoja meillä oli kolme(kaksi henkilöä lopettamassa kaloja). Välineinä kalasakset(pään tai niskan leikkaaminen poikki) sekä kalanuija ja puukko tainnutusta ja verestystä varten.33128416_1811609119135234_4743760218444267520_o

Katiskoja kokemassa ja kaloja lopettamassa oli Kelsu ry:n puheenjohtajisto Teemu Torssonen ja Otso Laakso. Toiminnassa mukana myös Olli Pasanen.33083000_1811610829135063_5265392745391849472_o

Jaoimme myös tietoa vastuullisesta kalastamisesta ja kalojen oikeasta käsittelystä ihmisille, sekä keskustelimme aiheesta. Päivän päätteksi putsasimme myös vähän aikaan rantoja roskista. On se ihminen sotkuinen eläjä…33093480_1811609325801880_5406104734526341120_o

Mukava ja hyödyllinen sekä aktiivinen päivä!

Ps. sijoituksemme ei yltänyt mitalisijoille, mutta se ei haittaa, sillä pääasiallisesti olimme kisassa Suomen luonnon ja eläinten paremman kohtelun puolesta!

Vantaalla kevättoimintaa!

Kevätkokous lähestyy ja sen yhteydessä järjestämme toimintaa joka on avointa kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Tule Vantaalle paikan päälle tutustumaan toimintaamme!

Jäsenille lämpimästi tervetuloa Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n kevätkokoukseen Vantaalle 28.04.2018 alkaen klo. 14.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita ja kokouspaikkana toimii  Katrinebergin kartano Vantaan Seutulassa. Osoite: Katriinankuja 5 Vantaa. http://www.vantaa.fi/…/asukastilat/katrinebergin_kartano

Itse kokoukseen on varattu aikaa tunti. Kokouksen jälkeen n. klo. 15.00 on kaikille toiminnastamme kiinnostuneille avoin esitelmä esitelmä aiheena  perinnemaisema ja kansallismaisema.

Esitelmän jälkeen käymme tutustumassa Vantaankosken historialliseen ja luonnonkauniiseen alueeseen. Ulkoilun ohessa putsaamme joenrannalta ja kosken tuntumasta mahdollisia roskia ja kalastajien hylkäämiä siimoja sekä muita luonnolle sekä eläimille vahingollisia jätteitä.  

Yhdistyksen kevätkokous on jäsenille, mutta klo. 15.00 alkava esitelmä ja lähiluontoaktiviteetti on avoin kaikille toiminnastamme kiinnostuneille. Joten kertokaahan vinkkiä tutuillenne, että nyt on hyvä mahdollisuus tutustua KELSU ry:n toimintaan ja kelsulaisiin!

Tilaisuudessa on tarjolla juomista ja pientä purtavaa.

TERVETULOA!

Ystävällisin terveisin,
Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n hallitus

Kenttätehtävänä laittomien pyydysten takavarikointi

Sen lisäksi että Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n toiminnan taustalla on perusteellinen filosofia ja ajatusmaailma, teemme tietysti myös käytännön työtä. Tällä kertaa olimme takavarikoimassa laittomia pyydyksiä kalastuksenvalvojan avustuksella.

Iso osa kalastajista on vastuullisia, esim. hankkivat asianmukaiset luvat, lopettavat kalat heti saaliiksi saamisen jälkeen oikealla tavalla sekä muu (eläinsuojelu)lainkin mukainen toiminta.

Osa ei kuitenkaan toimi näin ja se on vääryys sekä epäkunnioittavaa toimintaan muita kalastajia, luonnossa liikkuja ja yleensäkin muita suomalaisia kohtaan sekä luontoa eläimineen kohtaan. Luonto on meidän kaikkien yhteinen asia!

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle liittyen uuteen lakiin eläinten hyvinvoinnista

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotuksella säädettäisiin uusi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki (247/1996). Samalla eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset.
meidän vetemme (2)
Alla on Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle liittyen uuteen lakiin eläinten hyvinvoinnista.

 

Ollakseen jatkossakin laillinen elinkeino, turkistarhauksen olosuhteita täytyy muuttaa sellaisiksi että turkiseläimet voivat toteuttaa tarhaolosuhteissa lajityypillistä käyttäytymistään. Käytännössä tämä tarkoittaa häkkitarhojen muuttamista avoaitauksiksi joissa eläimet voivat olla sosiaalisessa kanssakäymisessä, liikkua vapaasti ja muulla tavoin toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.

Aitauksissa elävien eläinten terveyttä ja hyvinvointia tulee tarkkailla sekä tarpeellinen terveydenhoito varmistaa. Eläinten pyynti/kiinniotto aitauksesta ja lopetus täytyy toteuttaa mahdollisimman kivuttomasti ja stressiä aiheuttamatta.

Sellaisten turkisten maahantuonti tulee kieltää joidenka alkuperäolosuhteet eivät täytä samoja kriteereitä kuin suomalaisten turkisten alkuperäolosuhdevaatimukset ovat.

Parsinavetat muodostavat eläinsuojelullisen ongelman, koska lehmän kytkeminen ja lehmän parressa eläminen rajoittaa olennaisilta osin eläimen lajityypillistä käyttäytymistä.
Parsinavetoista tulee luopua niin että tuilla tuetaan pientilojen muuttumista esim. luomupihattotiloiksi. Siirtymäajalla tulee huomioida paremmat ulkoilumahdollisuudet, laajemmat jaloittelumahdollisuudet ja makuupatjojen lisäys. Tuetun siirtymisen tavoitteena on säilyttää pientilat, mutta myös korjata eläinsuojelullinen epäkohta mikä liittyy parsinavettatiloihin.

Eläintuotteet, jotka ovat peräisin eläimestä, jonka lopettamisessa veret on laskettu ilman ennen verenlaskua tehtävää tainnutusta, on asetettava maahantuontikieltoon.

Eläimelle kivuliaasta sekä epävarmasta hiilidioksiditainnutuksesta tulee luopua ja sen tilalla käyttää eläimelle vähemmän kärsimystä tuottavia tainnutuskeinoja, kuten sähkötainnutusta tai mekaanista tainnutusta, esimerkiksi pulttiasetta(nisäkkäät). Hiilidioksiditainnutuksesta luopuminen koskee niin nisäkkäitä, siipikarjaa kuin myös kaloja.

Suomeen tulisi luoda Australian mallin mukaisesti eläinsuojelurikoksiin ja muihin eläintehtäviin keskittyviä eläinpoliisin virkoja. Kyseisen viran tehtävä hoitaa laajasti eläimiin liittyviä asioita, muitakin kuin vain erävalvojan viran hoitamia riista-asioita.

Eläinsuojelurikoksista sekä eläinsuojelurikkomuksista tulisi seurata huomattavasti nykyistä ankarammat rangaistukset. Eläintenpitokieltoja tulisi pidentää ajaltaan moninkertaisiksi. Uudistuksessa tulisi ottaa huomioon myös, ettei eläintenpitokieltoon asetettu henkilö pääsisi kiellosta huolimatta pitämään eläintä samassa taloudessa asuvan eläintenpitokiellosta vapaan henkilön välityksellä.

Tiloihin, joissa harjoitetaan säännöllisesti eläinten teurastusta tai lopettamista, tulee asentaa tallentava kameravalvonta. Tämän tulee koskea myös tiloja, joissa lopetetaan ja teurastetaan kaloja.

Elävien kalojen käyttö syötteinä on kiellettävä.

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n hallitus

Linnunpönttötalkoot

DSC_8826Vanhat metsät ja sitä kautta lintujen pesille sopivat kolopuut ovat vähentyneet liiallisten hakkuiden vuoksi. Pesimisen lisäksi linnut hyödyntävät pönttöjä myös talvisin yösijoina. Viemällä pönttöjä metsään kolopulaa voidaan helpottaa ja sitä kautta auttaa monia lintulajeja joista osa on uhanalaisia.

Veimme 17.2. pikkulinnunpönttöjä Laukaan ja Jyväskylän metsiin. Reissu sujui onnistuneesti. Saimme kiinnitettyä mukaan ottamamme pöntöt puihin. Näimme metsässä palokärjen ja kuulimme useita pikkulintuja. Lunta oli poikkeuksellisen paljon hiemankin aukeammilla paikoilla.

Tarkoituksenamme on järjestää kevään mittaan muitakin tapahtumia joissa tehdään konkreettisia tekoja luonnon ja eläinten hyväksi. Lisäksi tahdomme tietysti tavata jäsenistöämme mahdollisimman laajasti tulevan vuoden tapahtumissa. Alla lyhyt video jonka kuvasimme reissulla.

 

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n Meidän vetemme -kampanja juhlistaa yhdistykseksi hyväksymistä

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat KELSU ry on hyväksytty rekisteröidyksi yhdistykseksi Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Yhdistykseksi hyväksymisen kunniaksi KELSU ry julkistaa ensimmäisen virallisen kannanottonsa – ”Meidän vetemme -kampanjan”. Tässä kampanjassa KELSU ry haluaa painottaa Suomen vesivarojen merkitystä suomalaisten kansallisomaisuutena. KELSU ry on huolissaan maamme vesivarojen päätymisestä kansainvälisten sijoittajien haltuun ja vastustaa valtion vesiomaisuuden käyttöoikeuden yhtiöittämistä.

Vesivaroja käytettäessä alueen luonnonolojen säilyminen ja paikallisten asukkaiden tarpeet tulee asettaa ensisijaisiksi. Vesivarakauppa muodostaa luonnonsuojelullisen uhkan ja lisäksi Suomi menettää arvokkaan kansallisomaisuutensa.

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:n puheenjohtaja Teemu Torssonen kommentoi rekisteröitymispäätöstä ja Meidän vetemme -kampanjaa: ”Hyvä asia, että saimme rekisteröidyn yhdistyspäätöksen näinkin nopeasti. Yhdistyksen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, olemme saaneet paljon jäseniä ja heitä tulee jatkuvasti lisää. Kansallismieliselle eläin- ja luonnonsuojelulle on selvästi kiinnostusta ja tarvetta. Meidän vetemme -kampanjassa yhdistyy hyvin luonnonsuojelu ja kansallismielisyys. Me suomalaiset omistamme kirkasta kultaa joka tulevaisuudessa tulee olemaan arvokkaampaa kuin esimerkiksi öljy luonnonvarana. On täysin selvää, että Suomen täytyy pitää itsellään tämä elämälle välttämätön luonnonvara ja tämä on perusteltua myös luonnonsuojelullisesta näkökulmasta.”

Tervetuloa perustavaan kokoukseen

DSC_6667.JPG
Järjestö perustetaan Jyväskylässä

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat (KELSU) perustetaan kokouksessa 26.8.2017 Jyväskylässä. Perustajajäseninä ovat Teemu Torssonen, Olli Pasanen ja Nico Saramo. Järjestö pyrkii luomaan uuden kanavan isänmaalliselle luonnonsuojelutoiminnalle. Aktiiviset jäsenet ovat tervetulleita joukkoomme.

Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita perustavaan kokoukseen 15.00 – 17.00 Keski-Suomen Luontomuseo (Ihantolantie 5, 40720 Jyväskylä).